Klubová výstava Nové Hrady 5.9.2015

Cora V3, Dizzi V3, Edith V1 CAC, Esmee V2 res. CAC
Klubová výstava Konopiště 9.5.2015

Cora V2, Res. CAC , Edith V1 CAJC
Klubová výstava Nové Hrady 6.9.2014

Eminence V1 KLUBOVÝ ŠAMPIÓN, Cora V1 CAC
Klubová výstava Konopiště 10.5.2014


Eminence V1 CAC, klubový vítěz

Cora VD3
Klubová výstava Nové Hrady 8.9.2013

Eminence V1 CAC, Bessy V2, Cora V3, Dizzi VN2
Klubová výstava Konopiště 20.4.2013

Eminence V2, Res. CAC, Cora V2, Res. CAC
Klubová výstava Konopiště 1.9.2012

Eminence V1, CAC, Cora V1 CAC, Bessy V2, Res. CAC
Klubová výstava Konopiště 19.5.2012

Eminence V2, Res.CAC, Cora V2 Res.CAC, Bessy V1,


Klubová výstava Konopiště 2.7.2011

Eminence V2, Res.CAC


Klubová výstava Konopiště 16.05.2009

Bessy V1, CAC, Eminence V3

Klubová výstava Praha 11.10.2008

Bessy V1, CAC, BOB, Eminence V1, CAC

Klubová výstava Konopiště 17.05.08

Bessy V1, CAC, Eminence V3

Klubová výstava Kačina 12.05.07

Bessy V2, Res. CAC, Eminence VD3

Klubová výstava Úvaly 12.08.06

Klubová výstava Kačina 13.05.06

Valid CSS!